ادامه مطلب...

 


ترکمن سسی - وحید حاج سعیدی، روزنامه نگار گلستانی در آستانه فرا رسیدن روز سرنوشت ساز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت: در میان همه فرآیند ها و مناسبت های اجتماعی، انتخابات از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است چرا که این مقوله، صرفاً یک فرایند یک وجهی سیاسی نیست و دارای ابعاد و لایه های متعددی است.

ادامه مطلب...

 


ترکمن سسی – گروه هنری موسیقی با حضور باخشی یاسین پوری ، کمانچه نواز اسحاق شیری و گوینده و مجری محمد صفا صحنه، حدود یک دهه است که شادی بخش محافل جشن های محلی در ترکمن صحرا هستند.

ادامه مطلب...

 

ترکمن سسی - نخستین همایش بزرگداشت شیخین داغستانی، شیخ عبدالقادر آخوند و شیخ ابراهیم آخوند داغستانی، عصر پنج شنبه 10 خرداد 1403 در حوزه علمیه عرفانی گلیداغ برگزار شد.

ادامه مطلب...

 

ترکمن سسی - عبدالرحمان اونق، نویسنده نام آشنای ترکمن در یادداشتی با عنوان معجزه کتاب، بخشی از کتاب هایی را که خوانده با زبانی شیرین مرور کرده و در گروه تلگرامی منطق نقد نوشت: آدمی با کتاب می تواند دورترین نقاط دنیا را گشت بزند و ببیند.

ادامه مطلب...ترکمن سسی - نورمحمد دانشمند - کمک اوغلی در عرصه شعر و ادب و هنر امروز ترکمن صحرا نامی آشناست. چهره ای که چندین هنر را باهم دارد و هرکدام می تواند بهانه ای برای نوشتن گزارش باشد.

 

ترکمن سسی

turkmensesi

تبلیغ

 

نوین وب گستر